Aanmelden – jeugdlessen/ouder-kind

Gegevens ouder / verzorger:
Voorletters*
Achternaam*
Geslacht
V
M
Adres*
Postcode / Plaats*
Telefoon*
E-mail*
Gegevens deelnemer:
Roepnaam*
Geslacht V
M
Geboortedatum*
Speel-/leservaring*
Andere sporten
Naam school
 Jeugdlessen
 Ouder-kind lessen
Ik ken Borchland door*:
*www.borchland.nl, sociale media (Facebook, Twitter), advertenties,
zoekmachine (Google, Yelp e.o.), nieuwsbrief of anders.
Eventuele opmerkingen / vragen:
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en machtig Amstelborgh/Borchland B.V. eenmalig het te betalen bedrag te incasseren, zodra mijn zoon/dochter is ingedeeld voor de cursus.
 Bank/Girorekening*
 Plaats*
 Ten name van*
Mogen wij je in de toekomst ook op de hoogte houden van onze activiteiten?
ja /
nee