Nieuws van de Rabbits!

Het zomerseizoen voor ons komt er ook weer aan. Op woensdag 1 april ( écht waar!) starten wij het nieuwe golfseizoen weer. Het is dan zomertijd en de starttijd is dan om 10.00 uur. Na afloop van deze eerste “zomerinloop” zal  namens de Rabbitcommissie koffie/thee met gebak worden aangeboden.

Vanaf 1 april worden alle scorekaarten weer als “qualifying” verwerkt voor uw clubhandicap, zowel over 9-holes als 18-holes. Rond half maart zal er weer een lijst op het publicatiebord hangen met uw meest recente (club)handicap.

De inloopwoensdagochtend staat open voor alle leden, met dien verstande dat goud- en zilverleden een greenfee verschuldigd zijn van € 10,-. Ook niet-leden kunnen inschrijven tegen betaling van greenfee. U kunt er voor kiezen 9- of 18-holes te lopen. In het kader van een nauwere samenwerking met onze pro’s rekenen wij er op dat onze Amstelborgh pro’s hun (“gevorderde”) leerlingen ook  eens aanmoedigen om deel te nemen aan zo’n woensdagochtendinloop om zo de nieuwkomers kennis te laten maken met het spel, de ambiance en de sfeer op onze baan. Er zijn voldoende ervaren vaste spelers die nieuwkomers graag een beetje wegwijs maken en zonodig begeleiden tijdens het spel.

Zoals elk seizoen zullen ook nu weer op steeds wisselende holes bordjes worden geplaatst voor de “neary”(Dames/Heren) en de “birdy”. Wekelijks zal een dagprijs worden toegekend aan de speler/speelster met de hoogst behaalde stablefordpunten (van die dag). De prijs hiervoor is een golfballetje met het Rabbitslogo (inmiddels een collectors item). De nearyprijs is een golfballetje en voor de birdyprijs kunt u een “vogeltje” vangen. Mocht er een hole-in-one gespeeld worden dan zullen we dat “uitgebreid” vieren en er zal een prijs met vermelding van de prestatie aan verbonden zijn.

De Rabbits gaan ook dit zomerseizoen weer naar “buitenbanen” om ook voor het ‘lange’ werk ervaring op te doen en om de EGA-hcp bij te kunnen stellen. Bij voldoende inschrijvingen zullen we maandelijks zo’n uitwedstrijd organiseren op een niet te ver afgelegen “grote” baan.  Dan lopen we 9-holes qualifying. Meestal kunt u zich daar één week van tevoren bij de commissieleden op woensdagochtend of per email voor opgeven. Ook bij deze wedstrijden  zijn leuke prijzen te winnen.

De Rabbitscommissie hoopt weer op een mooi zomerseizoen met een groeiend aantal deelnemers. We zullen het zomerseizoen ook dit jaar weer “feestelijk” afsluiten met een lunchbuffet. Er zal een prijsuitreiking zijn voor Rabbits die in de loop van het seizoen “uitzonderlijk” gepresteerd hebben tijdens de woensdagen. Maar daar hoort u op een later moment meer over.

Met sportgroeten, namens de Rabbitscommissie (Piet Hoogland, Ad van Asten, Michel Koster en Remy de Beaumont), Ad van Asten.